HansaWorld partner conference in Riga

Piedalamies HansaWorld partneru konferencē

Eberstein Business Solutions piedalījās HansaWorld partneru konferencē, kas norisinājās Rīgā, apkopojot partneru pieredzi prezentācijās, formālās un neformālās sesijās.

“Mēs piedalāmies, lai  gūtu jaunas iedeja un izpratni par HansaWorld stratēģiju un produktu attīstību. Ir svarīgi saglabāt vienotu skatu un sekot pārmaiņām, kas notiek HansaWorld kā arī iegūt jaunu informāciju par tirgus tendencēm, stratēģiskām pārmaiņām, konkurentu vīzijām un programmatūras attīstību.

Otrkārt, konference ir arī iespēja iepazīt citus HansaWorld partnerus klātienē. Pēc konferences mēs vienmēr jūtamies daudz pārliecinātāki un skaidri redzam visu organizāciju kopumā.

HansaWorld stratēģija ir orientēta uz tālākām investīcijām Stamdard ERP produktu attīstībā, īpaši POS, Interneta veikala un mākoņdatošanas pakalpojumiem.

Esmu gandarīts par būšanu kopā šajā konferencē ar profesionāļiem un savas lietas lietpratējiem,” –  atzīst Pijus Juodis, Eberstein Business Solutions konsultants.